Author archive for carl

  VA-projekt i Tranås påbörjas i oktober

  By

  Längs Stoerydsvägen i Tranås ska Kanonaden förlägga ny VA-ledning. Ledningen ligger idag delvis på mark som ägs av en närliggande…

  Read more
  kanonaden.com

  Markarbete för bostäder på Didrikslund, Västervik

  By

  I Västervik påbörjas inom kort projektet Didrikslund i Västervik. Vi ska för Fredriks Byggs räkning färdigställa markytan  inklusive VA för…

  Read more
  kanonaden.com

  Vi bygger på världens första metanolreningsfabrik

  By

  Världens första metanolreningsfabrik byggs i Mönsterås på Södras massabruk och Kanonaden får en chans att medverka. Södra bygger ut sin…

  Read more
  kanonaden.com
 • Garage 24 bygger ut på Höganloft i Tranås

  By

  Garage 24 i Tranås ska göra en tillbyggnad på befintlig lokal som innebär en fördubbling av ytan. Den nya ytan…

  Read more
  kanonaden.com
 • Bro över Lotorpsån

  By

  Moderbolagets avdelning 110 har fått i uppdrag att bygga en GC-väg på 800 meter samt en bro äver Lotorpsån. Kommunens…

  Read more
  kanonaden.com

  Prologis Park II DC3

  By

  Nybyggnad av ca 22 650 m² lager samt ca 2 200 m² entresol varav ca 800 m² kontor i Göteborgs…

  Read more
  kanonaden.com

  Drotten i Jönköping

  By

  I Jönköping pågår projektet Drotten där vi ansvarar för grundläggningen för parkeringsgarage och ca 200 lägenheter. Området är på 9…

  Read more
  kanonaden.com
 • Karbasen i Mjölby

  By

  Projektet innefattar grundläggning av byggnad för äldreboende på 550 kvm med tillhörnade finplanering.

  Read more
  kanonaden.com
 • Markarbete åt KL fastigheter

  By

  Projektet är beläget i Finspång där KL fastigheter ska bygga en fabrik. Kanonaden kommer hjälpa till med grundläggning av plattan…

  Read more
  kanonaden.com
 • Förlängt ramavtal med Tranås Energi

  By

  Kanonaden fortsätter att förlägga fjärrvärme, opto och el åt Tranås Energi. Avtalsperioden sträcker sig ett år framåt med möjlighet till…

  Read more
  kanonaden.com