Author archive for carl

 • Kanonaden Entreprenad söker anbudsansvarig till avdelning Mitt

  By

  Kanonaden växer och för att effektivisera vårt kalkylarbete söker vi en kalkylator till avdelning Mitt som innefattar kontor i Jönköping,…

  Read more
  kanonaden.com
 • Kv Skålen, Jönköping

  By

  I Jönköping kommer vi i höst påbörja arbetet med grundläggning för två flerfamiljshus, ett parkeringsgarage samt miljöhus och cykelförråd. Totalt…

  Read more
  kanonaden.com
 • Råvattenledning Nyköpings Kommun

  By

  Read more
  kanonaden.com
 • Centrumhuset i Norrahammar

  By

  Vi har fått i uppdrag av PEAB att utföra markarbeten för husbyggnation i Norrahammar. Kvarteret ska sedan i stort innehålla…

  Read more
  kanonaden.com
 • Ljungbyholm – pressmeddelande

  By

  Kanonaden Entreprenad AB har tecknat ett avtal med OX2 om att utföra entreprenadarbeten för Ljungbyholm vindpark med 12 vindkraftverk typ…

  Read more
  kanonaden.com
 • Kanonaden bygger södra Sveriges största vindpark

  By

    Kanonaden Entreprenad AB ska projektera och bygga vägar, fundament och elnät för Vindpark Åby-Alebo på uppdrag av Stena Renewable…

  Read more
  kanonaden.com
 • Ny väg för fiskarna är färdigställd i Ydre Kommun

  By

  I början av november färdigställdes ett något annorlunda vägprojekt där vi byggt en fiskväg runt Tranås Energis vattenkraftverk i Visskvarn,…

  Read more
  kanonaden.com
 • Signerat avtal för nytt logistikcenter utanför Stockholm

  By

  AF Gruppens dotterbolag Kanonaden Entreprenad har ingått avtal om grund- och anläggningsarbeten för ett  högautomatiserat logistikcenter i Bålsta nordväst for…

  Read more
  kanonaden.com
 • GC-väg i Kolstad, Svärtinge

  By

  I Kolstad som ligger ca 1,5 mil nordväst om Norrköping har Kanonaden fått ett uppdrag att bygga en GC-väg på…

  Read more
  kanonaden.com
 • Nytt vindkraftsprojekt

  By

  Kanonaden har tecknat kontrakt med Rabbalshede kraft om uppförandet av vindkraftspark Högen-Sköllunga, 5 mil norr om Göteborg. Uppdraget är en…

  Read more
  kanonaden.com