Anläggningsprojekt Fuchs

Anläggningsprojekt Fuchs
januari 23, 2019 carl

Kanonaden utför arbeten för grundläggning av en ny fabrik för smörjmedelsproduktion i Västerhaninge.
Entreprenaden omfattar bergsäkring, pålning, grundläggning, VA och finplanering.

Omfattning
  • Bergsäkring
  • Pålning
  • Grundläggning
  • VA
  • Finplanering
Fakta
Projekt: Fuchs
Kund: FUCHS LUBRICANTS SWEDEN AB
Byggtid: 2018-2019
Huvudentreprenör: Byggdialog AB
Entreprenadform: Total/partnering
Kontraktsumma: 30 miljoner