Anläggning och markarbeten

Vi åtar oss markarbeten och markentreprenader i form av grundläggning, vatten och avlopp, vägbyggnationer och terrasseringar. Företag och kommunala förvaltningar hör till våra huvudsakliga kunder. Kompetenta medarbetare och en bred maskinpark gör det möjligt att optimera insatsen efter behov. Merparten av det insatsmaterial som behövs i form av grus- och krossprodukter, matjord och sand levererar vi från egna krossverk och lokala täkter.

En bred maskinpark, hög flexibilitet och kunniga medarbetare gör att vi kan utföra markarbeten inom ett stort geografiskt område.

Den höga flexibiliteten hos våra medarbetare gör att vi har styrkan att genomföra markentreprenader på en stor geografisk yta i södra Sverige. Jönköping, Stockholm, Göteborg, Linköping och Norrköping är några exempel på orter där vi löpande utför mark- och anläggningsarbeten åt privat- och företagskunder.

Hör av dig till oss idag så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig!

Kontaktformulär

Senaste projekt

Nu är Ekhagens bostadsområde invigt
Nu är Ekhagens bostadsområde invigt
By

När gatljusen tändes berättade Peter Billberg, vd, för Västervik Golf Resort Ekhagen, att det är fyra ord som står för det nya bostadsområdet intill Golfbanan.  – De orden är Kompetens, kvalitet, tempo och tur. Området…

Ellos, Borås
Ellos, Borås

På Viaredsområdet i Borås ska Ellos bygga nya lokaler och Kanonaden har fått förtroende att utföra markarbetet.

Speed 2, Borås
Speed 2, Borås

Kanonaden har under november påbörjat projektet Speed 2. Det är andra delen av ett arbete för nyproduktion av industrilokaler i Borås.

  • Projektet Ekhagen med tomter mitt på golfbanan lyfts fram i Västervik 365
Projektet Ekhagen i fokus i Västervik 365

Läs hela repotage här: (nytt fönster öppnas) 

Tillbyggnad på IVT, Tranås
Tillbyggnad på IVT, Tranås

Projektet avser en tillbyggnad på befintliga lagerlokaler.

  • Skärmklipp
VA-projekt i Tranås påbörjas i oktober

Längs Stoerydsvägen i Tranås ska Kanonaden förlägga ny VA-ledning. Ledningen ligger idag delvis på mark som ägs av en närliggande industri och i samband med att de bygger ut sin verksamhet behöver delar av ledningen…