Kanonaden entreprenad En förebild i anläggnings­branschen

Det här är kanonaden Ett av sveriges snabbast växande entreprenad­bolag

Kanonaden är ett av Sveriges snabbast växande entreprenadbolag med över 370 anställda och en omsättning på mer än 2 miljarder kronor samt strategiskt placerade kontor från Kalmar i söder till Mora i Dalarna.

Typprojekt

rosersberg
Logistikbyggnad

DSV Rosersberg

Projektet avser mark-och grund-läggningsarbetenför ett nytt, 68 000 kvm stort, automatiserat logistikcenter i Rosersberg. Projektet är den största logistiketableringen 2021 och kommer erbjuda ett komplett utbud av transport-och logistiktjänster. Byggnaderna kommer vara DGNB-certifierade.

Vindkraftpark Riskebo
Vindkraftpark

Riskebo VKP

Vägar, kabelarbeten, fundament till 7 st Vestas V162 5,6 MW. Kanonadens uppdrag är att finslipa de slutliga placeringarna av vindkraftverken för att säkerställa god byggbarhet och liten påverkan på naturen samt att utföra alla delar fram till resningen av de 200 meter höga kraftverken. Kanonaden projekterar och bygger vägar, ytor och fundament, elnät och kopplingsstationer.

Sala sjukhus
Samhällsbyggnad

Sala sjukhus

Ett grundläggnings och finplaneringsprojekt för Region Västmanlands nya sjukhus i Sala. Entreprenaden omfattar bland annat pålningsarbeten, en stor sanering, VA arbeten samt finplanering.

Tegelhagen
Mark- och grundlägging

Tegelhagen

Grundläggning och markarbeten för 22 stycken miljöcertifierade trähus med tillhörande lokalgator, dagvatten dammar och park. I projektet ingår grov och finplanering av tomtmark samt belysningsarbeten.

Karriär Tillsammans är vi ett lag

Med engagerade medarbetare kan vi komma hur långt som helst! Våra medarbetare får säga sitt, komma med idéer, tänka nytt och påverka arbetet. Det föder drivkraften hos oss och framför allt gör det oss starka och redo att ta oss an alla de utmaningar vi ställs inför. 

Certifieringar