Välkommen till Kanonaden

Med rätt kompetens hos våra medarbetare
skapar vi konkurrenskraft

Våra tjänster

Vid sidan av traditionella anläggning- & markarbeten har vi specialiserat oss på andra uppdrag. Allt från fjärrvärme till betong och bergarbeten.
K-logo

Mark & Anläggning

Vi åtar markarbeten och markentreprenader i form av grundläggning, vatten och avlopp, vägbyggnationer och terrasseringar.

Fjärrvärme

Vi genomfört många fjärrvärmeanslutningar per år. Vi åtar oss såväl grävarbeten ute i vägbanan som anslutningar via grönytor.

Kabelförläggning

I flera år har vi deltagit i flera stora projekt inom kabelförläggning och bredband där vi också arbetat med att säkra elförsörjningen.

Betongarbeten

Vi bygger fundament till vindkraftverk, broar, kraftvärmeverk, vatten- och reningsverk med dokumenterad kompetens och erfarenhet.

Bergarbeten

Vi erbjuder hela kedjan, från orört berg till krossat material, blir produktionen effektiv och konkurrenskraftigare.

Vindkraft

Vi kan tar hand om allt från markarbeten till fundament och allt runt om kring för stora och små vindkraftsanläggningar.