Kvalitet, miljö och arbetsmiljö

Miljöhänsyn är en naturlig del av vår beslutsprocess. Vi arbetar målinriktat med att minska användningen av fossila bränslen och vi lägger stor kraft på att skydda miljön i hela vårt verksamhetsområde.

Genom att vara aktiva och förutseende i planeringen och samverkan med våra kunder kan vi arbeta effektivare och därmed minska miljöbelastningen. Kontinuerlig utbildning och uppdatering av maskinparken bidrar också positivt.

Kanonaden Entreprenads framgång bygger på vårt goda rykte där vår filosofi är att alltid göra ett bra jobb, till rätt pris. Kombinationen av drivna, erfarna medarbetare och moderna maskiner gör det möjligt för oss att maximera produktionen med bibehållen kvalitet. Vår företagskultur, med effektiva beslutsvägar och beprövade rutiner, gör det möjligt.

Under 2018-2019 genomför vi formella certifieringar för Miljö (ISO 14001:2015), Kvalitet (ISO 9001:2015) och Arbetsmiljö. Vi har redan implementerat strukturen och arbetssättet i ovanstående certifikat.