Kabelförläggning

Kabelförläggning

Utbyggnaden av el och bredband i städer och på landsbygden har inneburit en kraftig expansion av detta affärsområde.

Att snabbt bygga kanalisation för el och bredband är en av våra spetskompetenser. Innovativa metoder har möjliggjort högre framdrifter med bibehållen kvalitet.
Under flera år har vi deltagit i flera stora projekt inom kabelförläggning och bredband där vi också arbetat med att säkra elförsörjningen.
Med vår specialutbildade personal och anpassade maskinpark klarar vi stora geografiska variationer. Både grävning och plöjning används för minimal markåverkan och för att störa trafiken så lite som möjligt.

Sedan 2018 är Kanonaden Entreprenad certifierad inom Robust Fiber. Certifikatet visar att vi har rätt kunskapsnivå för att förlägga fiberoptiska nät på ett robust sätt.

Print
Upplagd: 28 sep, 2016

Name:
Email:
Subject:
Message:
x