Fjärrvärmearbeten

Fjärrvärmearbeten

Med bred erfarenhet av fjärrvärmeanslutningar garanterar vi ett väl utfört uppdrag där vi även tar ansvar för återställningen.

Genom åren har vi genomfört ett par tusen fjärrvärmeanslutningar i södra Sverige. Vi åtar oss såväl grävarbeten ute i vägbanan som anslutningar via grönytor. Håltagning ingår i många av våra uppdrag och vi utför även större överföringsledningar mellan områden.

Eftersom att ritningar och planer kan skilja sig från verkligheten är vår erfarenhet, flexibilitet och kreativitet av stor betydelse.

Lika viktig är vår förmåga att snabbt lägga igen schakt då arbetena ofta omfattar hela kvarter och därmed inte får påverka människors livsmiljö under långa perioder. I många fall ansvarar vi även för återställandet av villaträdgårdar och plattsättningar.

Print
Upplagd: 28 sep, 2016

Name:
Email:
Subject:
Message:
x